Now showing items 1-3 of 3

 • Aerospace - Vizualizace letových dat 

  Morávek, Martin
  Tato práce se zabýva problematikou vizualizace letových dat v kabině letadla. Popisuje zavedené analogové přístroje a moderní LCD letové displeje. Podstatná část se věnuje návrhu a implementaci aplikace letového displeje ...
 • AeroWorks: Pohybová platforma pro simulátor 

  Morávek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konceptem simulace letu s využitím Stewartovy platformy a postupem výpočtu zpětné kinematiky tohoto manipulátoru. Dále je zde prezentován princip washout algoritmu, který zabezpečuje vhodné ...
 • Porovnání vybraných kritérií letových vlastností na simulátoru letounu 

  Melich, Peter
  Počítačové technológie môžeme už dnes považovať za veľmi pokročilé a rozvinuté. Práve vďaka tomu máme dnes na výber desiatky komerčných leteckých simulátorov na trhu. Avšak každý letový simulátor má svoje špecifické ...