Now showing items 1-14 of 14

 • Design nivelačního přístroje 

  Kasarová, Dominika
  Tématem této bakalářské práce je design nivelačního přístroje, který je určen pro vyměřování vodorovné roviny ve stavebním inženýrství a měření převýšení v geodezii. Cílem je navrhnout nivelační přístroj s ohledem na ...
 • Dokumentace chodeb Balkónová a Balkóta v Býčí skále 

  Velecká, Kateřina
  Bakalářská práce se věnuje dokumentaci části jeskynního systému Býčí skály, konkrétně Balkónové chodby, chodby Balkóta a části chodby Kóta 314 v podobě půdorysu, rozvinutého podélného řezu a příčných řezů v měřítku 1:250. ...
 • Dokumentace cvičného bodového pole Nesměř 

  Roubal, Pavel
  Dokumentace cvičného bodového pole v Nesměři je komplexní projekt. Dochází při něm k rekognoskaci, doplnění a přepracování geodetických údajů a nivelačních údajů. Dále ke kontrole polohové a výškové přesnosti bodů. Výsledné ...
 • Dokumentace jeskyně Barové - jihozápadní část 

  Zubík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá dokumentací jihozápadní části Barové jeskyně. V textu je čtenář seznámen s lokalitou a jejími zvláštnostmi. Součástí práce je podrobný popis měřické části práce. Při měření byly použity metody ...
 • Dokumentace jeskyně Barové - střední část 

  Chaloupka, Roman
  Cílem této bakalářské práce je grafická dokumentace střední části jeskyně Barové v podobě půdorysu a podélného řezu v měřítku 1:250. Práce obsahuje včetně stručného popisu lokality veškerý postup od rekognoskace a doplnění ...
 • Hodnocení zkušebního úseku na technologii podbíjení 

  Tinka, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vlivu upravené technologie podbíjení na kvalitu geometrických parametrů koleje. Na zřízeném zkušebním úseku, který se nachází na dvoukolejné trati Břeclav – Přerov u obce Rohatec, ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
 • Porovnání technologií podbíjení koleje 

  Bombera, Jan
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením upravené technologie podbíjení koleje a jejím porovnáním s nyní používanou technologií na základě měření geometrických parametrů koleje a jejího svislého sedání na zkušebním úseku, ...
 • Sledování deformací mostní konstrukce 

  Fuchs, Martin
  Cílem této práce je především popsání procesu sledování deformací mostní konstrukce, aplikované na konkrétním případě mostního objektu: estakáda Prackovice. V práci jsou uvedeny obecné poučky a metody a jejich použití při ...
 • Sledování pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu 

  Geratová, Patrícia
  Obsahom tejto bakalárskej práce je sledovanie horizontálnych a vertikálnych pohybov skalného bloku „Hřebenáč“. Jeho monitorovanie je uskutočnené z dôvodu bezpečnosti návštevníkov, pretože tento skalný blok sa nachádza v ...
 • Sledování pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu 

  Lukesová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pohybů skalního bloku "Hřebenáč" v Moravském krasu. Sledovaný skalní blok se nachází před vstupem do Sloupsko-šošůvské jeskyně, v obci Sloup. Zaměření je provedeno z důvodu ...
 • Určování rovinnosti podlahových konstrukcí pomocí laserového skenování 

  Matušková, Klára
  Cílem diplomové práce bylo určení rovinnosti podlahové konstrukce dvěma metodami, nivelací a laserovým skenováním, jejich následné porovnání a vyhodnocení rozdílů. Práce se zabývá především laserovým skenováním a to použitým ...
 • Využití permanentních sítí GNSS pro určování výšek 

  Kuruc, Michal
  Disertační práce se zabývá zhodnocením výškové přesnosti při určování prostorové polohy technologií GNSS. V rámci práce byla realizována řada experimentálních měření zabývajících se problematikou GNSS a výšek. Prostřednictvím ...
 • Zaměření polygonu v prostoru jeskyně Býčí sklála v Moravském krasu 

  Zoubek, Petr
  Diplomová práce se zabývá zaměřením polygonového pořadu v hlavní chodbě části jeskyně Býčí skála v Moravském krasu. Konkrétně v části zvané Proplavaná skála. Výsledkem práce jsou trvale stabilizované body určené ve statním ...