Now showing items 1-1 of 1

  • Zvedák závodního automobilu 

    Jantač, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem zvedáku pro závodní automobil. Jejím cílem je navrhnout vhodný model odpovídající všem nárokům kladeným na takové zařízení. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola je ...