Now showing items 1-8 of 8

 • Determinanty kapitálové struktury: Empirické poznatky z Višegrádských zemí 

  Svoboda, Petr
  Problematika výběru kapitálové struktury byla a stále je často diskutována akademickou obcí již přes půl století a stále ještě nebylo dosaženo jednoznačného souladu, která teorie kapitálu a jaké determinanty ovlivňují ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hurytová, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti ADC Czech Republic v letech 2010-2014. První částí jsou teoretická východiska, zabývající se vysvětlením finančních ukazatelů, jsou zde uvedeny vzorce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Müllerová, Denisa
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku CLIM – Tech s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Illa, Petr
  Diplomová práce hodnotí situaci společnosti VCES a.s. z pohledu situační a finanční analýzy za období let 2003-2005. V závislosti na získaných poznatcích obou analýz jsou odhalena slabší místa v hospodaření podniku a podány ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. v období let 2009 – 2013. První část vymezuje teoretické základy metod finanční analýzy, její nástroje, ukazatele a způsoby použití. Ve druhé části ...
 • Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku 

  Solnický, Marek
  Předmětem bakalářské práce „Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku“ je popis a hodnocení finančního řízení ve středně velké stavební společnosti. První část se v teoretické rovině zaobírá strukturou ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Skřivánková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením a zhodnocením finanční situace podniku ABC v letech 2008 – 2010. Práce se dělí do dvou částí, kde v první teoretické části je definován profil a charakteristika podniku a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Dvořáková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá finančně-ekonomickou analýzou ve společnosti Tauer elektro a.s. za pomocí vybraných analytických metod a ukazatelů. Posuzované období ve společnosti se týká let 2008 – 2012. Rozborem údajů se získá ...