Now showing items 1-1 of 1

  • Databáze XML pro správu slovníkových dat 

    Samia, Michel
    Práce se zabývá automatizací zpracování slovníkových dat, především těch ve formátech postavených na XML. Čtenář je nejprve seznámen s použitými pojmy lingvistiky a lexikografie, dále jsou představeny jednotlivé typy formátů ...