Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace hlubokých zásobníkových automatů v kompilátorech 

    Viktorin, Jiří
    V této práci se zaměřím na aplikaci hlubokých zásobníkových automatů v překladačích, jejich zakomponování do syntaktického analyzátoru a možnost dalšího využití. Díky těmto automatům můžeme provést expanzi v různých hloubkách ...
  • Lexikální analyzátor pro víceprocesorové počítače 

    Otáhal, Jiří
    Cílem práce je vymyslet metodu, která urychlí analýzu zdrojových textů na víceprocesorových počítačích. Pro tento účel aplikace využívá spuštění více procesů pod systémem UNIX. Každý takto vytvořený proces analyzuje předem ...