Now showing items 1-10 of 10

 • Financování podnikatelských aktivit 

  Klimkova, Jana
  Predmetom bakalárskej práce „Financování podnikatelských aktivít“ je analýza možností a kritérií výberu najefektívnejšej formy financovania činnosti podniku. V teoretickej časti som sa zamerala na vymedzenie jednotlivých ...
 • Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování 

  Závodský, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód finančnej analýzy. Finančné ...
 • Hlavní právní otázky v realitní praxi 

  Eliáš, Marek
  Když se po roce 1989 u nás objevili první realitní makléři a kanceláře, šlo o profesi víceméně novou, v dobách socialismu neexistující. Od té doby uplynuly více jak 2 desítky let a bude zajímavé porovnat současný stav se ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Matoušková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek z obchodních vztahů ve společnosti ABC, s.r.o. Práce je rozdělena na tři základní části teoretickou, analytickou a následně část s vlastními návrhy ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Lečbychová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek z obchodních vztahů. Na základě zjištěných skutečností z provedeného rozboru pohledávek ve vybraném podniku jsou doporučena opatření, která by mohla vést k zefektivnění ...
 • Procesní postavení nespolehlivého plátce DPH 

  Strýčková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nespolehlivého plátce DPH. Jedná se o relativně nový institut, který má za úkol poskytnout správci daně účinný nástroj pro boj s daňovými podvody a zabránění daňovým únikům. Práce ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kolářová, Alena
  Diplomová práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, konkrétně řízením pohledávek z obchodních vztahů. S ohledem na vývoj a stav pohledávek ve společnosti ve sledovaném období jsou navržena opatření, ...
 • Řízení pojistitelných rizik ve stavebním podniku 

  Jégl, Adam
  Tato bakalářská práce je věnována pojistitelným rizikům ve stavebním podniku. V teoretické části se budeme věnovat identifikaci rizik, jejich zatřídění a následné redukci, či úplné eliminaci. Praktická část se věnuje ...
 • Řízení rizik v podniku 

  Hobza, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v podniku, konkrétně odpovědnosti managmentu při porušení povinností souvisejících se správou obchodní korporace a porušení povinností v souvislosti s insolvenčním ...
 • Vymáhání pohledávek v zastoupení advokátní kanceláře 

  Zábrž, Jan
  Bakalářská práce se zabývá více způsoby vymáhání pohledávek dle platných právních norem. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé způsoby vymáhání. Praktická část je zaměřena na způsoby vymáhání v praxi. Jednotlivé ...