Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro odesílání SMS přes webové brány s využitím esmska modulů 

    Marton, Dominik
    Tato práce popisuje návrh a implementaci konzolového programu, který pomocí JavaScript modulů programu esmska umožňuje z uživatelských skriptů odesílat SMS zprávy skrz webové brány bez CAPTCHA zabezpečení, a služby ...
  • Rozšíření implementace FTP v knihovně libcurl 

    Raiskup, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením implementace protokolu FTP v multiprotokolové knihovně libcurl. Toto rozšíření se týká možnosti stahování sady souborů z FTP, které jsou dány vzorkem obsahujícím zástupné znaky ...