Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamická analýza použití knihovních volání 

    Malík, Viktor
    Tato bakalářská práce se zabývá vývojem dynamického analyzátoru, který sleduje používání knihovních volání analyzovaným programem. Analyzátor dále tato volání automaticky ovládá za účelem vytváření různých běhů programu, ...