Now showing items 1-10 of 10

 • Informační systém pro správu licencí software 

  Rohovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro správu softwarových licencí. Tento systém je vytvořen v jazyce PHP a za použitím Nette Frameworku. Architektura systému je založená na návrhovém vzoru MVP, který ...
 • Informační systém pro správu licencí software 

  Nejedlý, Jakub
  Tato práce pojedává o vytvoření informaního systému pro správu softwarových licencí. Zadavatelem je společnost Codasip zabývající se výrobou procesorů a s tím souvisejících softwarových nástrojů. Tato firma již disponovala ...
 • Klientská aplikace pro službu vyhledávání a řešení shody zdrojových kódů 

  Knapek, Petr
  Plagiátorství a shody ve zdrojových kódech jsou v dnešní době narůstajícím problémem. Cílem této práce je zhodnocení služby Protex od společnosti Black Duck Software, Inc. a jejího uživatelského rozhraní. Na základě tohoto ...
 • Návrh nástrojů na snížení softwarového pirátství 

  Kopáč, Jiří Vili
  Ve své studii budu řešit a poukazovat na problémy spojené s pirátstvím v softwarovém průmyslu. Na základě poskytnutých informačních zdrojích analyzuji současnou situaci. Zpětnou syntézou se pokusím navrhnout optimální ...
 • Návrh optimalizace informačního systému 

  Jakimovová, Petra
  Diplomová práce s názvem: „Návrh optimalizace informačního systému“ pojednává o procesu zakázek a možnostech eliminace hlavních firemních problémů ve společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě analýz vnitřního a vnějšího ...
 • Porovnání implementace GUI v různých knihovnách v OS Linux 

  Šelepa, Jan
  Tato práce prezentuje základní vlastnosti a principy grafických uživatelských rozhraní. Dále ukazuje způsob, jakým se s gra fickým uživatelským rozhraním pracuje na operačním systému GNU/Linux a popisuje některé knihovny ...
 • Stanovení transferové ceny licenčních poplatků 

  Saňák, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny licenčních poplatků. Práce je rozdělena do čtyř částí. Teoretická část obsahuje definice klíčových pojmů s využitím mezinárodního a tuzemského práva. Analytická ...
 • Systém pro podporu managementu softwarových aktiv 

  Bielik, Branislav
  Tato práce se zabývá softwarem pro správu aktiv, typy spravovaných softwarových licencí a také standardy, které jsou spojené s procesy správy softwarových aktiv. Jsou tu uvedeny požadavky na systém pro SAM (Software Asset ...
 • Veřejné softwarové licence 

  Mazánek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně ...
 • Zdaňování licenčních poplatků 

  Tesařová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování licenčních poplatků. Práce přibližuje právní úpravy dotýkající se zdaňování licenčních poplatků. Jedná se o mezinárodní, unijní a tuzemské právní úpravy, které jsou vzájemně ...