Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce registrační značky vozidla ve videu 

    Líbal, Tomáš
    Tato práce se zabývá přípravou trénovací datové sady a trénováním konvoluční neuronové sítě pro detekci registrační značky vozidla ve videu. Pro detekce byla použita technologie Darknet, konkrétně model neuronové sítě ...
  • Klasifikace typu vozidel (VCL) 

    Fiala, Václav
    Práce se zabývá rozpoznáváním typu vozidel z obrazu pořízeného jednou kamerou. Obraz je pořízen vždy jako čelní pohled vozidla projíždějícího jedním konkrétním místem a to za různých světelných podmínek. Cílem práce je ...