Now showing items 1-3 of 3

 • Detekce a rozpoznání registrační značky z fotografie 

  Janíček, Kryštof
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro detekci a rozpoznání registrační značky vozidla. Tento systém je rozdělen na tři části, kterými jsou detekce registrační značky, segmentace znaků a rozpoznání znaků. Pro ...
 • Software pro detekci a rozpoznání registrační značky vozidla 

  Masaryk, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vyvinúť softvér, ktorý dokáže detegovať a rozpoznávať registračné značky z obrázkov. Softvér je rozdelený na 3 časti - detekcia značky, spracovanie výstupu detektora a rozpoznanie ...
 • Úsekové měření rychlosti pro analýzu dopravy 

  Kubíčková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá úsekovým měřením rychlosti automobilů. Práce popisuje existující metody detekce registračních značek a rozpoznání znaků v nich obsažených. Následně jsou popsány metody kaskádového klasifikátoru ...