Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimalizace informačního systému 

    Jakimovová, Petra
    Diplomová práce s názvem: „Návrh optimalizace informačního systému“ pojednává o procesu zakázek a možnostech eliminace hlavních firemních problémů ve společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě analýz vnitřního a vnějšího ...
  • Problematika licencování pilotů bezpilotních prostředků 

    Anderle, Stanislav
    Cieľom tejto diplomovej práce je zmapovanie legislatívy v oblasti UAV a vytvorenie štruktúry výcvikov pilotov UAV. Prvá časť práce sa venuje obecne problematike UAV, ďalšia časť sa zaoberá výcvikom pilotov UAV a v poslednej ...