Now showing items 1-4 of 4

 • Bioimpedanční měření 

  Pagáčová, Lenka
  Práce se zabývá analýzou složení těla s využitím bioimpedance. V práci je obsažena teorie o bioimpedanci a metody s analýzou spojené. V praktické části je návrh zařízení pro měření složení těla včetně návrhu řídicího ...
 • Design pracovního exoskeletonu 

  Kasarová, Dominika
  This diploma thesis deals with the design of an exoskeleton for the upper part of the body, which is primarily focused on overhead work. The first part of the thesis contains a thorough analysis of both existing products ...
 • Maziva stvořená přírodou 

  Drobilič, Ivo
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled o látkách, které fungují jako mazací média ve svém přirozeném prostředí. První část práce se zabývá mazivy v lidském těle. Podrobně jsou tak popsány látky jako například voda, krev, ...
 • Síť pro vysofrekvenční komunikaci na lidském těle 

  Halas, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh sítě pro vysokofrekvenční komunikaci na lidském těle. Práce je zaměřena na návrh antén pracujících ve dvou pásmech, a to konkrétně na kmitočtech 2,4 GHz a 5,8 GHz. Anténa je integrována do ...