Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve firmě AAA AUTO, a.s. 

    Pokoráková, Sandra
    Bakalářská práce se zaměřuje na systém hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Obsahuje návrh takového hodnocení, který přispívá k lepší výkonnosti zaměstnanců.
  • Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku 

    Pelantová, Jitka
    Tato diplomová práce se zabývala návrhem změn motivačního systému ve vybraném podniku. Teoretická část byla zaměřena na základní pojmy a definice, které jsou spojeny s danou problematikou. V praktické části diplomové práce ...