Now showing items 1-2 of 2

  • Popis porušování vrstevnatých polymerních prostředí 

    Zouhar, Michal
    Cílem této práce je studium porušování vícevrstvých polymerních materiálů. Kvazi-křehké porušení (prostřednictvím iniciace a následného šíření creepové trhliny) při nízkých napětích je nejčastější způsob porušování polymerních ...
  • Popis residuálních napětí v polymerních trubkách 

    Poduška, Jan
    Diplomová práce se zabývá problematikou reziduálních napětí ve stěně extrudované polymerní trubky a vlivem reziduálního napětí na její životnost. Na základě experimentálních dat získaných pomocí metody rozříznutých kroužků ...