Now showing items 1-8 of 8

 • Dílenská manipulační plošina 

  Bábek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním návrhu hydraulicky poháněné dílenské manipulační plošiny. První část práce se zabývá typy uložení přímočarého hydromotoru. Následuje popis konceptu navrženého řešení konstrukce ...
 • Malá vrtná souprava pro vrtání studní 

  Volec, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh konstrukce malé vrtné soupravy pro vrtání studní. Vrtná souprava bude sloužit k vrtání studní do průměru 200 mm technologií rotačním vrtáním s vodním výplachem. V první části práce je ...
 • Manipulační zařízení pro motocykly 

  Šoulák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem manipulačního zařízení určeného pro motocykly dle zadaných parametrů. V práci je zpracována rešeršní část obsahující informace o manipulačních zařízeních. Dále ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro automobil 

  Rec, Matouš
  Tématem této bakalářské práce jsou zvedací zařízení pro automobily. V úvodní části je provedeno stručné rozdělení běžně dodávaných zařízení podle jejich konstrukce. Následující stěžejní část se věnuje návrhu konstrukce ...
 • Návrh výrobní technologie pro zdvihací zařízení chladiče traktoru 

  Raiskup, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro zdvihací zařízení chladiče traktoru. Toto zařízení slouží k usnadnění montáže chladiče při výrobě traktoru. V první části jsou popsány druhy zdvihacích zařízení. V ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby ocelové haly v Uničově 

  Vondřejc, Adam
  Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly v rámci rozšíření areálu firmy Melites s.r.o. a navrhnout optimální pracovní postup pro nejefektivnější výstavbu s ohledem na ...
 • Sloupový výložníkový jeřáb 

  Martinka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem alternativní netypické konstrukce sloupového jeřábu včetně důležitých pevnostních výpočtů dle zadaných parametrů: délka vyložení ramene 4000 mm, výška zdvihu 8500 mm, nosnost 2000 ...
 • Umisťovací stůl pro paletu 

  Zábojník, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem statického umisťovacího stolu pro zdvih EUR palety s nákladem. Nosnost manipulátoru má být minimálně 1500 kg a výška zdvihu od nulové pozice minimálně 700 mm. Dále má být možná ...