Now showing items 1-20 of 25

 • Jeřábová kočka 

  Kolář, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje základní výpočty pro navržení základních rozměrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro nosnost 30 000 kg, pevnostní výpočet součástí kladnice, jako jsou například čep kladek, příčník a boční ...
 • Konstrukce asistenčního robota 

  Novotný, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh rámu a zvedacího mechanismu asistenčního robota „Boba“. Součástí práce je návrh variant mechanismů, převodů a celkové konstrukce, kontrola finálního řešení a realizace prototypu. ...
 • Konstrukce zdvihového mechanismu jeřábu 

  Sokol, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výpočtem hlavních částí zdvihového mechanismu dvounosníkového mostového jeřábu. První část práce obsahuje koncepci řešení. Druhá se pak zabývá vlastním návrhem jednotlivých komponent ...
 • Manipulátor ovocnářských produktů 

  Riesner, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru, sloužícího k nakládce ovocnářských produktů na prostředky dálkové přepravy (kamionové návěsy, železniční vagony). Součástí práce je ideový konstrukční návrh celého zařízení ...
 • Mateřská škola a polyfunkční objekt Želivec - příprava a realizace stavby 

  Král, David
  Diplomová práce s názvem Mateřská škola a polyfunkční objekt Želivec řeší přípravu a realizaci stavby. Cílem diplomové práce je návrh časových, finančních a věcných zdrojů. Práce obsahuje rozpočet, harmonogram, zařízení ...
 • Mostový jeřáb - návrh jeřábové kočky 

  Brzobohatý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu kočky mostového jeřábu o nosnosti 200 t. Hlavním cílem práce jsou návrhy a výpočty vybraných součástí mechanismu zdvihu a součástí se zdvihem bezprostředně souvisejících. ...
 • Návrh horního nosníku dvousloupového regálového zakladače 

  Kuděla, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem horního nosníku dvousloupového regálového zakladače. V úvodu práce je provedena rešerše skladovacích systémů a popis základních částí regálového zakladače. Dále je proveden návrh ...
 • Otočný sloupový jeřáb plnícího vozu koksárenské baterie 

  Hurník, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení otočného sloupového jeřábu plnícího vozu koksárenské baterie, který slouží k práci s kusovými břemeny, opravám a údržbě plnícího vozu a čištění stoupaček baterie. V první části ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Folprecht, Michal
  Cílem této práce je představit řešení manipulace s vrtulníkem BELL mezi přistávacím prostorem a hangárem. Jako hlavní cíl práce je navrhnout vhodnou konstrukční variantu dle požadovaných parametrů, provést základní pevnostní ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Havlas, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového a zvedacího zařízení. Na začátku práce jsou popsány různé typy manipulačních zařízení. Podrobněji se věnujeme přehledu těchto zařízení, zejména pak těm, která jsou v praxi ...
 • Pomocná jeřábová kočka licího jeřábu 

  Adam, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu jeřábové kočky. Konkrétně se jedná o pomocnou jeřábovou kočku, s požadovanou nosností 65 000 kg, uloženou na mostovém jeřábu, který je situován uvnitř haly ve slévárně. ...
 • Příprava realizace monolitického skeletu pavilonu chirurgie nemocnice Třebíč 

  Hlávka, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování technologické etapy horní hrubé stavby nemocničního pavilonu v Třebíči. Stavba je navržena za poskytováním zdravotnické péče a občanské vybavenosti. Jedná se o částečně podsklepenou ...
 • Samopojízdné pracovní plošiny 

  Černý, Jan
  Tato bakalářská práce obsahuje rozdělení pracovních plošin, současné koncepční řešení nůžkových a sloupových plošin s mechanismem zdvihu, základní výbavu těchto plošin a bezpečnost při práci. Je zde také uvedena kritická ...
 • Sportovní areál - stavebně technologická příprava 

  Petruška, Tomáš
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby sportovního areálu. Cílem je racionální návrh výstavby a zdrojů. Obsahem práce je zařízení staveniště, technologický předpis, rozpočet, harmonogram, kontrolní a ...
 • Stavebně technologická etapa montáže průmyslové haly 

  Jekielek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro etapu montáže prefabrikovaného skeletu. Obsahuje technologický předpis pro montáž skeletu, projekt zařízení staveniště pro etapu montáže, časový plán montáže ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu ve Velké Bíteši 

  Sotolář, Václav
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu bytového domu ve Velké Bíteši. Práce obsahuje technické zprávy, stavebně technologickou studii, koordinační situaci, časový a finanční plán stavby ...
 • Stavebně technologický projekt přípravy a realizace polyfunkčního domu 

  Mičjaňová, Lívia
  Predmetom diplomovej práce je vypracovanie technologického projektu polyfunkčnej budovy DASS v Martine. Jedná sa o dvojpodlažnú budovu, ktorá bude slúžiť pre zázemie firmy DASS. Diplomová práca posudzuje stavbu ako celok ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly v Hodějicích 

  Koudelková, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá výstavbou areálu společnosti Milmar, s.r.o., konkrétně se zaměřuje na stavebně technologický projekt objektu SO02 Výrobní hala. Práce podrobněji řeší formou technologických předpisů výstavbu ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby komplexu RD SLAVKOV - Pod Zlatou horou 

  Hořínková, Dita
  Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu 1. etapy stavby „Komplex RD Slavkov, Pod Zlatou horou“. Jedná se o 4 dvojdomky, celkem tedy 8 RD. Práce řeší technologické předpisy pro ...
 • Stavebně technologický projekt výzkumného centra CEITEC - Brno 

  Roubíček, Marek
  Tématem diplomové práce je "Stavebně technologický projekt výzkumného centra CEITEC v Brně". Obsahem je řešení celého projektu ze strany finančního, stavebně technologického, tak i stavební časové náročnosti. Cílem bylo ...