Now showing items 1-20 of 30

 • Budiž světlo? Dopad světelného znečištění na životní prostředí 

  Svoboda, Lukáš
  Světelné znečištění patří mezi mnoho druhů znečištění, které ohrožují naši planetu. Důvod jeho vzniku je vedlejší efekt průmyslové civilizace a jeho negativní dopad ohrožuje lidské zdraví, zvěř, rostlinstvo a klima. Cílem ...
 • Design řady LED svítidel 

  Slívová, Marta
  Tato diplomová práce se zabývá designem série interiérových LED svítidel. Cílem bylo navrhnout tři typy svítidel – stolní, stojanové a závěsné svítidlo. Všechny tři koncepce na sebe tvarově navazují, společným jednotícím ...
 • Design stolního svítidla 

  Hladík, Filip
  Hlavní náplní této bakalářské práce je vytvoření inovativního návrhu stolního svítidla, který splňuje obecné předpoklady průmyslového designu. Cílem práce bylo navrhnout stolní lampu, která by byla zajímavým spojením ...
 • Ekologie ve světelné technice 

  Špidlík, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s ekologií ve světelné technice. Jsou zde stručně popsány jednotlivé světelné zdroje a chemické látky použity na výrobu komponentů. Pro přehlednost je obsah toxické rtuti ...
 • Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav 

  Štěpánek, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem fotobiologické bezpečnosti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní znalosti týkající se zraku a vidění, a také nemoci oka a kůže způsobené nadměrným ...
 • Fotometrie a spektroradiometrie zapouzdřených LED čipů 

  Vysoudil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním světelných a technických parametrů výkonových LED čipů klíčových pro jejich aplikaci do osvětlovacích soustav. Cílem práce je vytvoření laboratorního modelu pro měření kvalitativních ...
 • Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku 

  Luňák, Miroslav
  Tato práce se zabývá popisem tvorby grafického intra 64kB s použitím sledování paprsku. V dokumentu jsou popisovány problémy a principy související s danou tématikou práce. Dokument dále popisuje vlastní realizaci aplikace ...
 • Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku 

  Dočkal, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem tvorby aplikace určené zadáním této bakalářské práce. V dokumentu jsou popisovány problémy a principy související s danou tématikou práce. Dokument dále popisuje vlastní realizaci aplikace a ...
 • Hodnocení fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů pro domácí použití 

  Jelínek, Jakub
  Tato práce pojednává o fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů používaných pro osvětlení domácností. Teoretická část práce se věnuje oblastem souvisejících s fotobiologickou bezpečností, jako například popisem základních ...
 • Měření vlastností výbojkových zdrojů 

  Štěpánek, Jaroslav
  Cílem práce je shrnout znalosti z oblasti výbojových světelných zdrojů a zabývat se jejich světelnými a elektrickými vlastnostmi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá konstrukcí ...
 • Možnosti osvětlení vozidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

  Balharová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi osvětlení vozidel. Práce je rozdělena na dvě části, z nichž první pojednává právě o možnostech osvětlení vozidel v dnešní době. Jaké jsou moderní osvětlovací techniky, které lze ...
 • Návrh osvětlení autodílny 

  Borůvka, Jan
  Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...
 • Optimalizace uložení projektorové čočky 

  Bezděk, Matěj
  Diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu držáku projektorové čočky. Práce je vytvořena ve spolupráci s vývojovým oddělením firmy Varroc Lighting Systems, s.r.o. V práci je nejprve stručně popsán vývoj ...
 • Osvětlení a osvětlovací systémy pro nezávislé aplikace 

  Čejka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení a osvětlovacích systémů pro nezávislé aplikace. Tyto systémy jsou nezávislé na připojení k elektrické síti a jsou napájeny z baterií a akumulátorů s možností dobíjení ...
 • Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na dosvit hlavních světlometů 

  Martínek, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vlivu moderních konstrukcí osvětlovací techniky vozidel na vzdálenosti dohledu a vzdálenosti dosvitu za sníţené viditelnosti. V první časti diplomové práce je uvedena podrobná ...
 • Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světla 

  Belák, Michal
  Tato práce se zaobírá osvětlovací technikou moderních vozidel jejím historickým vývojem, současným stavem a možnostmi jejího dalšího vývoje a měřením dohlednosti na koncová světla vozidel. První část je zaměřená na osvětlovací ...
 • Porovnání světelných parametrů různých světelných zdrojů předních světlometů vozidel 

  Suchomel, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na srovnání parametrů jednotlivých světelných zdrojů (halogen, xenon, LED) instalovaných v rámci jednoho modelu značky (Škoda Octavia III. generace). Úvodní část se zabývá analýzou současného ...
 • Porovnání světelných zdrojů z ekonomického hlediska 

  Růžička, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým porovnáním světelných zdrojů. Na trhu v současné době neexistuje veličina, pomocí které by se světelné zdroje daly z ekonomického hlediska mezi sebou dlouhodobě porovnat. Hlavním ...
 • Porovnání výsledků experimentálních měření dohlednosti s dostupným software 

  Ondris, Róbert
  Diplomová práca vyhodnocuje zistené hodnoty dohľadnosti z motorového vozidla na chodca za zníženej viditeľnosti pri použití halogénových svetiel, ktoré sú výsledkom experimentálnych meraní a porovnáva ich s teoretickými ...
 • Provozní parametry LED světelných zdrojů 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními veličinami ve fotometrii a provozními parametry LED světelných zdrojů, podle kterých se světelné zdroje posuzují a porovnávají. Práce zkoumá vliv vysoké teploty a zvýšeného ...