Now showing items 1-14 of 14

 • Automatické vyhodnocování spektra slunečního záření 

  Vlček, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi slunečního záření, měřením slunečního spektra a normou IEC 60904-9, která definuje požadavky na solární simulátor. Solární simulátory se klasifikují pomocí třídy A, B nebo C a to ...
 • Goniofotometr 

  Ivor, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom goniofotometra a užívateľského rozhrania, schopného vyhodnotiť fotometrické parametre svetelných zdrojov, a svietidiel. Úvod práce obsahuje teoretické informácie týkajúce sa fotometrie, ...
 • Inovativní metody hodnocení podání barev LED světelných zdrojů 

  Novák, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání metodiky výpočtu ukazatelů podání barev, jelikož pro moderní světelné zdroje, založené na technologii LED, je tradiční index podání barev CRI Ra nedostačující. Práce nejdříve ...
 • Měření flikru s využitím virtuální instrumentace. 

  Cabala, Ľuboš
  Tahle práce se zabývá kolísáním napětí, jeho příčinami, zdroji a účinky na světelné zdroje. Dále jsou uvedené možnosti omezení fluktuace napětí. V práci je také popsána konstrukce obecného UIE/EIC flikrmetru podle kterého ...
 • Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů pro interaktivní panel 

  Vágner, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením fotometrických parametrů různých světelných zdrojů pro interaktivní panel nacházející se ve Světelné laboratoři VUT FEKT. V práci je popsán postup měření a zpracování fotometrických ...
 • Modulační techniky používané ve WDM sítích 

  Lučenič, Lukáš
  Hlavným cieľom diplomovej práce je simulácia DWDM optickej siete, definovanej dopo- ručením ITU-T. Optická sieť obsahuje 16 komunikačných kanálov s prenosovou vzdiale- nosťou 50km. Jednotlivé komunikačné budú obsahovať ...
 • Návrh a realizace interaktivního panelu se světelnými zdroji 

  Žák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací interaktivního panelu se světelnými zdroji a měřením parametrů různých zdrojů světla. Na základě stanovených požadavků předkládá návrh řešení (materiály pro výrobu panelu, ...
 • Realistické zobrazení budovy s proměnným osvětlením 

  Navrátil, Jan
  Tato práce je zaměřena na realistické zobrazení budov s proměnným osvětlením. Jsou zde ukázány metody, které správným nastavením vlastností světelných zdrojů umožní vytvořit jedinečný vzhled scény. Především se to týká ...
 • Řízené osvětlování a stínění v inteligentním domě 

  Novák, Michael
  Bakalářská práce se zabývá řízením osvětlení a stínění v inteligentním domě. Řízením osvětlení je myšleno jeho spínání a stmívání. V práci jsou uvedeny možnosti stmívání pro různé druhy světelných zdrojů. Následuje přehled ...
 • Simulační model veřejného osvětlení pro Network Simlator 3 

  Kapoun, Vladislav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ovládání inteligentního veřejného osvětlení, obsahuje popis ovládání a výhod systémů oproti současnému ovládání veřejného osvětlení. Rovněž se zabývá výčtem a srovnáním ...
 • Simulátory solárního záření pro testování solárních článků 

  Palla, Martin
  První část práce se zabývá úvodem do problematiky a představením základních pojmů plynoucích ze zadání. Tyto pojmy jsou představeny a detailně popsány. Na tuto část navazuje kapitola s možnostmi využití sluneční energie. ...
 • Světloléčba 

  Joklík, Vojtěch
  Tato práce popisuje vztah lidského těla a světla. Je zaměřena na vnímání světla okem a kůží člověka a na reakce těla v závislosti na dopadajícím světle a jeho intenzitě. Dále obsahuje stručný popis nemoci novorozenecká ...
 • Vláknový osvětlovací modul pro mikroskopii 

  Kropáč, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem osvětlovacího systému pro koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM). V teoretické části je zmíněna historie mikroskopie, princip holografie a jednotlivé druhy interferenční ...
 • Vliv modrého světla na lidský organismus 

  Dvořák, Petr
  Tato práce vysvětluje pojem „modré světlo“. Zabývá se zdroji modrého světla a účinky tohoto typu elektromagnetického záření na lidský organismus. Pozornost je věnována především problémům, které může modré světlo způsobit. ...