Now showing items 1-2 of 2

  • Vyhořívání organických lehčiv v cihlářském střepu 

    Kašíková, Milada
    Tato diplomová práce se zabývá vyhoříváním organických látek v cihlářském střepu za použití různých druhů lehčiv pro různé typy zemin. V teoretické části jsou shrnuty jednotlivé způsoby vylehčení a popis organických ...
  • Využití nevyhořívajících lehčiv pro lehčení cihlářského střepu 

    Suk, Vojtěch
    Tato diplomová práce se zabývá možností snížení objemové hmotnosti cihlářských střepů pomocí chemické přísady Vuppor pro různé typy zemin, které se používají pro výrobu tepelně izolačních tvarovek typu THERM. Popisuje ...