Now showing items 1-4 of 4

 • Comprehensive Approach to Public Lighting 

  Žák, Petr; Švecová, Simona (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Public lighting as well as every technical infrastructure has got its own lifetime, so the periodic renovation is needed. Public lighting in the Czech Republic was built during the 70´s of the last century and regular ...
 • Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE 

  Novák, Michael
  Diplomová práce se zabývá rozdělením systémové instalace a udává přehled o elektrických spotřebičích a systému vytápění. Podrobněji se zabývá řešením systémové instalace Loxone. Stěžejní částí je projektová dokumentace ...
 • Osvětlení a osvětlovací systémy pro nezávislé aplikace 

  Čejka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení a osvětlovacích systémů pro nezávislé aplikace. Tyto systémy jsou nezávislé na připojení k elektrické síti a jsou napájeny z baterií a akumulátorů s možností dobíjení ...
 • Projektová dokumentace elektroinstalace pro revitalizaci bytového domu 

  Štangl, Jan
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou revitalizace zastaralých elektrických rozvodů v domech s ohledem na platné normy. V úvodu teoretické části práce jsou shrnuty aktuální připojovací podmínky firmy E.On k ...