Now showing items 1-1 of 1

  • Vytváření napěťové vlny rázovým generátorem 

    Poloni, Miroslav
    Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou a funkcí rázových generátorů napětí. V teoretické části jsou popsány funkce a různá zapojení rázového generátoru, druhy impulzního napětí, zkoušky a zkušební postupy. V ...