Now showing items 1-2 of 2

  • Chemické a fyzikální transformace huminových kyselin 

    Vlčková, Zoja
    Tato práce představuje pilotní studii testující souvislosti mezi biologickými vlastnostmi a strukturou huminových kyselin extrahovaných z původního a modifikovaného jihomoravského lignitu, důl Mír, Mikulčice. V první části ...
  • Studium hydrofobních domén v huminových kyselinách 

    Čechlovská, Hana
    Fyzikálně-chemická povaha hydrofobních domén huminových kyselin byla studována z několika hledisek. K objasnění významu fluorescenčních spekter byly vzorky podrobeny sekvenční frakcionaci, která pomohla k částečnému objasnění ...