Now showing items 1-5 of 5

 • Administrative building with low energy footprint 

  Slepánek, František
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku administrativních budov. V práci je pojednáno o tom zda-li i administrativní budova může být úsporná a mít co nejmenší dopad na životní prostředí, šetrnou spotřebou elektrické ...
 • Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Uhřínově 

  Pospíšilová, Jitka
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami, které jsou vzájemně propojeny. Stavební pozemek se nachází na kraji obce Uhřínov u Velkého Meziříčí. Novostavba je určena pro pětičlennou ...
 • Požární stanice - stanice typu P 

  Tuza, Ondřej
  Tato diplomová práce řeší provedení studie a vypracování dokumentace pro provedení novostavby požární stanice. V objektu se uvažuje s umístěním jednotek záchranného sboru JPO I s územní působností zpravidla do 20 minut ...
 • Rodinný dům 

  Mlejnek, Lukáš
  V projektu bakalářské práce je řešena novostavba částečně podsklepeného, dvoupodlažního rodinného domu s vegetační střechou. Určeného pro čtyř až pětičlennou rodinu. Rodinný dům je navržen jako přírodně šetrný a podle ...
 • Rodinný dům s posilovnou 

  Hanšpach, Vít
  Novostavba nepodsklepeného, dvoupodlažního rodinného domu s garáží a posilovnou. Objekt je založen na základových pasech. Základová spára je v nezamrzne hloubce. Konstrukční systém rodinného domu je obousměrný. Svislé zdivo ...