Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza a optimalizace zdanění osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným 

  Brothánková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zdanění fyzických a právnických osob, konkrétně osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Práce je zaměřena hlavně na daň z příjmů fyzických a právnických osob ...
 • Komparace zdaňování příjmů právnických osob v ČR a v Rakousku 

  Palčák, Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na komparáciu Českej republiky a Rakúska, z hľadiska dani s príjmu právnických osôb. Práca je bližšie orientovaná na obchodné spoločnosti, z hľadiska daní, vyššie uvedených krajín. Obsahuje ...
 • Návrh optimální právní formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Zámečníková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru správné formy podnikání pro společnost. Výběr nejvhodnější formy podnikání bude posuzován především z pohledu daně z příjmu. Do analýzy zahrnu formu podnikání jako fyzická ...
 • Podnikatelský plán pro založení vlastní firmy MARTart 

  Klusáková, Marta
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení reálného a proveditelného podnikatelského plánu pro založení vlastní firmy MARTart, s.r.o. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýzy prostředí podniku a také z primárního ...
 • Podnikatelský záměr 

  Novotová, Andrea
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou úspešného štartu podnikania v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb. Ide zostavenie podnikatelského zámeru nového podniku v oblasti hotelierstva so všetkými jeho náležitosťami .
 • Podnikatelský záměr 

  Vidlák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který bude zaměřen na vytvoření firmy v oboru těžby dřeva. Tato firma bude založená jako malý až střední podnik a budeme se v naší práci snažit o jeho fungování. Na ...
 • Podnikatelský záměr 

  Ondroušková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení relaxačního zařízení. Práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část obsahuje poznatky, které jsou aplikovány v další ...
 • Srovnání zdanění příjmů různých forem podnikání v České republice 

  Skládaná, Simona
  Obsahem bakalářské práce je analýza zdanění příjmů společnosti s ručením omezeným, osoby samostatně výdělečně činné a veřejné obchodní společnosti v České republice. Konečným výsledkem práce je srovnání zdanění a zjištění, ...
 • Účetní a daňové aspekty při transformaci sdružení na spol. s r.o. 

  Kargerová, Hana
  Bakalářská práce pojednává o sdružení, které dosáhlo za své působnosti vysokých ekonomických výsledků a na základě nich se rozhodlo transformovat na spol. s r.o., nebo-li převod z daňové evidence na účetnictví. V první ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vladař, Tomáš
  Bakalářská práce pomáhá určit podnikateli vhodnou formu podnikání pro optimalizaci daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu. Obsahuje srovnání daňových zátěží různých forem podnikání v České republice, navrhuje podnikateli ...