Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Špok, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ESOX, spol. s r.o., pomocí metod finanční analýzy za období 2013–2017. Na základě výsledků získaných z provedené analýzy předkládá práce návrhy na zlepšení ...
 • Návrh pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Koláčný, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem pro rozvoj živnostenského podnikání. V práci je analyzována současná situace podniku pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je navrhnout změny a zvolit vhodnou strategie ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Ligurský, Ivo
  Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky, na základě kterých je provedena analytická část, která posuzuje současný stav a vymezuje problémy, ...