Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie rozvoje malého rodinného podniku 

    Papp, Marek
    Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se daného tématu. Na základě teoretických poznatků je poté provedena analytická část, která ...