Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ztráty stability termoplastových trubek 

    Procházka, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability termoplastových trubek. Byl proveden experiment, ve kterém byly trubky zatěžovány v ose, přičemž byla sledována hodnota zatěžovací síly při ztrátě stability materiálu. Pro ...