Now showing items 1-9 of 9

 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ryšánek, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi filtrace EKG signálu, která je základem pro úspěšné rozměření a následné stanovení diagnózy z EKG křivky. Filtrací je v tomto případě myšleno potlačení rušení z elektrovodné sítě, tedy síťového ...
 • Jednoduchý vlnkový filtr EKG signálů 

  Doležel, Jiří
  Práce se zabývá vlnkovou transformací a možnostmi jejího využití pro odstranění svalového rušení z EKG signálů. V první části práce jsou popsány základní vlastnosti EKG signálu, nejčastější typy rušení a základní typy ...
 • Lineární a adaptivní filtry pro signály EKG 

  Kubát, Milan
  V této práci se zabývám potlačením síťového rušení EKG signálu pomocí lineárních a adaptivních filtrů. Toto spadá do oblasti předzpracování. Cílem je vhodně filtrovat signál za současného zachování jeho diagnostické hodnoty. ...
 • Metody potlačení strukturního šumu typu spekle 

  Tvarůžek, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá metodami potlačení strukturního šumu typu spekle v ultrazvukových snímcích. Podrobněji je zde popsáno ultrazvukové zobrazení a artefakty, které při tomto zobrazení vznikají. Ultrazvukové ...
 • Odstraňovaní kolísání izolinie v EKG pomocí empirické modální dekompozice 

  Procházka, Petr
  V diplomové práci jsou popsány realizace vybraných lineárních filtrů pro odstranění kolísání izolinie. Tyto filtrace jsou aplikovány na uměle signály EKG z databáze CSE s navázaným kolísáním izolinie. Tyto metody jsou ...
 • Potlačení driftu signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principem metody empirického rozkladu (EMD) signálu a možnostmi jejího využití pro filtraci kolísání izoelektrické linie EKG signálů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále ...
 • Potlačení rušení v signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Hemzalová, Zuzana
  Tato práce je zaměřena na potlačení rušení signálu pomocí metody empirického rozkladu EMD. Navrhovaná metoda je schopna odstranit síťový šum s minimálním zkreslením.
 • Potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Gregorová, Kateřina
  Tato práce zahrnuje přehled jednotlivých metod filtrace EKG signálu, které potlačují síťové rušení. Zaměřuje se na parametry ovlivňující kvalitu filtrace u tří hlavních skupin filtrů: FIR, IIR a adaptivní filtry. Hlavní ...
 • Úzkopásmová filtrace signálů EKG 

  Ryšánek, Jan
  Tato práce se zabývá předzpracováním EKG signálu. Účelem předzpracování je taková úprava signálu, která je výhodnější pro jeho následnou analýzu. Cílem práce je filtrovat EKG signál vhodnými metodami lineární a adaptivní ...