Now showing items 1-2 of 2

  • Lineární jednotka s elektrickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

    Nejedlý, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky pro paralelní kinematickou strukturu. V úvodu práce je popsána paralelní kinematická struktura. Je provedeno porovnání sériové a paralelní kinematické struktury. Jsou ...
  • Modulární systém lineární osy 

    Chlapečka, Tomáš
    Tato práce obsahuje konstrukční návrh lineární osy o zdvihu 800mm a maximálním zatížením 800N. Dále tato práce obsahuje sestavení modulárního systému lineární osy vycházejícího z tohoto konstrukčního návrhu. Lineární osu ...