Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

    Horák, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy pro těžký obráběcí stroj. V práci je popsána definice těžkého obráběcího stroje a také jeho základní konstrukční uzly. V další kapitole jsou popsány jednotlivé ...
  • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

    Kubálek, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy těžkého obráběcího stroje. Jsou zde popsány základní specifikace těchto strojů, jejich výrobci, části ze kterých se osa skládá a vlastní návrh. Konstrukční ...