Now showing items 1-7 of 7

 • Energetický model lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem 

  Sládek, Vojtěch
  Cílem práce bylo studium o Energetických modelech lineárních os s kuličkovými šrouby a servopohony, rozbor jednotlivých součástí osy vzhledem ke ztrátám, metodika výpočtu ztrát na elektrické části a mechanické části pohonu ...
 • Návrh robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů s následnou montáží a kontrolou 

  Musil, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů. Věnuje se návrhu rozmístění dílčích komponent a vyhodnocení nejlepší varianty pomocí multikriteriálního hodnocení. Detailně je věnována ...
 • Návrh řízení osy s lineárním motorem 

  Chaloupka, Roman
  Tato práce se zabývá konstrukcí, zapojením a řízením osy s lineárním motorem. Začátek práce je zaměřen na princip fungování a vlastnosti lineárních motorů. V následující části jsou popsány použité komponenty osy, jejich ...
 • Návrh snímacího portálu pro snímání 3D obrazu 

  Mužný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi 3D vidění. Teoretická část popisuje principy strojového vidění, představuje jeho základní prvky, popis fungování a metody měření 3D obrazu. Praktická část je zaměřena na návrh experimentálního ...
 • Návrh testovací lineární osy 

  Dulava, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem testovací lineární osy. Navrhovaná osa bude sloužit, pro vyhodnocování vlivů tepla na vlastnostech lineárních odměřovacích snímačů Heidenhain řady LS 487. První část obsahuje ...
 • NC otočný stůl s lineární osou 

  Axmann, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí NC otočného stolu s lineární osou. V první části se věnuje rozboru současného stavu vědy a techniky u řešené problematiky a to použití různých pohonů, mechanismů pro převod točivého ...
 • Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu 

  Arnošt, David
  Diplomová práce určuje základní pojmy v oblasti strojového vidění. Popisuje používané kamerové systémy a možnosti snímání 2D a 3D obrazu. Praktická část se zabývá konstrukcí snímacího pracoviště tvořeného lineární osou, ...