Now showing items 1-6 of 6

 • Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací 

  Havelka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů planárních antén, metod jejich návrhu, optimalizací a modelováním v programu ANSOFT Designer. Důraz je kladen na návrh planárních antén s aperturovým buzením. Nejprve je ...
 • Hodnocení korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 

  Honč, Jiří
  Práce se zabývá hodnocením korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41. Korozní charakteristiky vzorků tvářené hořčíkové slitiny ZE41 s leštěným a broušeným povrchem byly měřeny pomocí elektrochemických ...
 • Hodnocení korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 v simulované tělní tekutině 

  Handlíř, Tadeáš
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení vlivu zpracování biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 na její korozní vlastnosti. Korozní vlastnosti tvářené hořčíkové slitiny ZE41 s leštěným a broušeným povrchem byly hodnoceny ...
 • Nové trendy v optických vláknových komunikacích 

  Lubajo, Lubajo Moses Wolyan
  Přenos optickych vláken je jednou z hlavních metod přenosu informací pro přenos na velké vzdálenosti. Byly vyvinuty různé modulační formáty pro maximalizaci informací přenášenych prostřednictvím komunikačního kanálu. Takové ...
 • Štěrbinová anténa 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou štěrbinových antén na bázi technologie vlnovodu s mezerou, který umožňuje pracovat ve vysokých kmitočtech. Obsahuje teoretické poznatky o anténách a vlnovodech, které jsou dále ...
 • Textilní štěrbinová anténa 

  Špůrek, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh různých anténních struktur, založených na štěrbinových anténách, vytvořených v širší stěně obdélníkového vlnovodu. Jako substrát je použita 3D textilie, jejíž vlastnosti jsou ...