Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh CNC frézky pro modelářské dílny 

    Kovács, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem CNC frézky pro účely modelářské dílny. V první části je provedena rešerše v oblasti malých CNC frézovacích strojů pro lepší seznámení s touto problematikou. Informace ...
  • Návrh nového pohonu vybrané části plnícího stroje 

    Borunský, Přemysl
    Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zařízení pro plnění tub. Práce se soustředí na analýzu současného stavu stroje, návrh inovace s ohledem na dané vstupní parametry, provedení konstrukčních výpočtů, vypracování výkresové ...