Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce stabilizovaného dvojitého napájecího zdroje 

    Svoboda, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje s regulovatelným výstupním napětím 0 - 30 V a regulovatelným proudovým omezením 0 - 3 A. Zdroj kombinuje použití síťového ...
  • Návrh interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace 

    Bryndza, Ivan
    Práce obsahuje topologický a obvodový návrh lineárního napěťového regulátoru se zaměřením na minimalizaci přenosu rušení z napájeného obvodu do vstupu regulátoru. Regulátor je určen pro integrované obvody snímačů v ...