Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh a posouzení ocelové konstrukce 

  Svoboda, Radek
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce průmyslové budovy pro úpravu sklářského písku. Budova má půdorysný rozměr 12,0 x 12,0 metrů a výšku v hřebeni střechy 15,6 metrů. Rozvržení jednotlivých prvků ...
 • Odbavovací hala 

  Kubíček, Ján
  Tato práce se zabývá vypracováním návrhu a posouzení nosné ocelové konstrukce jednolodní odbavovací haly pro mezinárodní letiště Pardubice. Návrh je zpracován ve dvou variantách, ze kterých je vybrána jedna, která je dále ...
 • Řešení stability prutových konstrukcí 

  Baxant, Radek
  Předmětem této diplomové práce je posouzení stability štíhlých prutů zejména v ocelových konstrukcích. Před posuzováním prutů v rámových konstrukcích je zjišťován vliv nastavení výpočetního modelu na výsledné hodnoty.Počáteční ...