Now showing items 1-3 of 3

 • Katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku 

  Kováč, Martin
  Diplomová práce se zabývá novými metodami přípravy katalytických materiálů pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku a vlivem změny molárního množství manganistanu draselného či příměsí na jejich katalytické ...
 • Studium vlastností katalyzátoru na bázi MnOx s využitím RRDE 

  Podal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá kvalifikací katalytických materiálů kladné elektrody nízkoteplotních palivových článků. Teoretická část se zaměřuje na fyzikální a chemické vlastnosti nízkoteplotních palivových článků. Jsou zde ...
 • Tištěný fotolektrochemický senzor modrého světla 

  Papák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá fotoelektrochemickými senzory určené k detekci záření v modré oblasti viditelného spektra. Jako polovodivý materiál pro výrobu senzoru, byla použita suspenze oxidu wolframového. Jednotlivé ...