Now showing items 1-3 of 3

 • Matematické metody v ekonomii 

  Mareček, Ján
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu matematický procesov a metód v ekonómii. Cieľom tejto práce je popísať teoreticky a prakticky vybrané metódy, ktoré sa bežne v ekonómií používajú
 • Optimalizace a algoritmy pro úlohy dopravního inženýrství 

  Fajmon, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou dopravných sietí. Boli prebrané spôsoby modelovania dopravy a využívané zjednodušenia. V úvodnej časti je uvedený aparát použitý pre tvorbu modelu. Hlavným cieľom práce bolo ...
 • Využití lineárního programování při optimalizaci rozpočtu na reklamu 

  Jurčo, Denis
  Bakalárska práca sa zaoberá procesmi, ktoré prebiehajú v podniku pri optimalizácii nákladov na reklamu. V teoretickej časti budú definované teoretické východiská, základné pojmy, metódy, postupy a lineárne programovanie, ...