Now showing items 1-1 of 1

  • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

    Šerák, Petr
    Metodologie Six Sigma se dnes používá v mnoha firmách a společnostech ke zlepšování kvality procesů a výrobků. Využívá k tomu různé statistické nástroje a jedním z hlavních je lineární regrese. Cílem této práce je stručný ...