Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh koncepce elektromagnetického tlumiče 

  Sirota, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou elektromagnetických tlmičov a ich návrhu. Porovnáva niekoľko rôznych technických riešení. Je spracovaná základná štruktúra tlmiča a prvotný návrh jednotlivých parametrov vychádzajúci z ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Parák, Roman
  Cieľom diplomovej práce je úprava zariadenia robotického stolného futbalu a návrh herných stratégií. Diplomová práca bola rozšírená o návrh technológie pre bezpečnosť robotického stolného futbalu a návrh vizualizačného ...
 • Řízení elektromechanické soustavy s lineárním motorem 

  Judinyová, Katarína
  Predložená diplomová práca sa zaoberá všeobecným princípom fungovania elektrických pohonov a konštrukciou synchrónneho elektrického motora. Obsahuje porovnanie lineárneho motora s rotačným motorom s prevodovkou a venuje ...
 • Speciální asynchronní motory malého výkonu. 

  Belica, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a konštrukciou najpoužívanejších motorov v súčasnosti. Celkovo je rozdelená do piatich kapitol, pričom prvá kapitola sa zaoberá konštrukčným prevedením rôznych trojfázových asynchrónnych ...