Now showing items 1-9 of 9

 • Alternativy plošinového zvedáku 

  Machala, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem plošinového zvedáku s mechanickým pohonem, nosností 3 000 kg a maximální výškou ve sklopeném stavu 250mm. V práci je proveden výběr vhodné varianty mechanismu zdvihu a ...
 • Lineární jednotka s elektrickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Nejedlý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky pro paralelní kinematickou strukturu. V úvodu práce je popsána paralelní kinematická struktura. Je provedeno porovnání sériové a paralelní kinematické struktury. Jsou ...
 • Modelování lineárního pohonu s DC motorem pro potřeby řízení 

  Vrbka, Michal
  V rámci diplomové práce byl vytvořen model lineárního pohonu pro potřeby řízení. V první části práce je proveden rozbor problematiky lineárních pohonů a jejich nejčastějších aplikací. Následuje úvod do modelování technických ...
 • Návrh snímacího portálu pro snímání 3D obrazu 

  Mužný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi 3D vidění. Teoretická část popisuje principy strojového vidění, představuje jeho základní prvky, popis fungování a metody měření 3D obrazu. Praktická část je zaměřena na návrh experimentálního ...
 • Studie principů a návrh kinematické struktury pantografického zvedání zubolékařského křesla 

  Krčma, Jan
  Bakalářská práce popisuje kinematický a silový rozbor speciální kinematické struktury pro manipulaci zubolékařského křesla. V práci bylo řešeno hned několik variant působení sil na mechanismus a provedeno jejich vzájemné ...
 • Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu 

  Arnošt, David
  Diplomová práce určuje základní pojmy v oblasti strojového vidění. Popisuje používané kamerové systémy a možnosti snímání 2D a 3D obrazu. Praktická část se zabývá konstrukcí snímacího pracoviště tvořeného lineární osou, ...
 • Zařízení pro testování malých elektrických motorů a lineárních aktuátorů 

  Červínek, David
  Aktuální postup testování je příliš zdlouhavý a nepřesný, zároveň není měření některých vlastností motoru vůbec možné. Hlavním úkolem zařízení je zrychlení a zjednodušení procesu testování spolu s možností otestovat všechny ...
 • Zkušební zařízení na měření pevnosti pájeného spoje 

  Čechák, Ondřej
  Diplomová práce seznamuje s problematikou pevnosti pájeného spoje a souvisejících matematických vztahů a využití této problematiky v technologii trhacích strojů na měření pevnosti pájeného spoje. Vysvětluje důležitost a ...
 • Zvedací plošina 

  Dítě, Michal
  Tato práce se zabývá přehledem různých typů konstrukcí zvedacích plošin. Navržením konstrukce několika zvedacích plošin s různými pohony plošiny, s nosností 800 kg a zdvihem 700 mm. A porovnáním těchto řešení. Vybráním ...