Now showing items 1-1 of 1

  • Modulační techniky používané ve WDM sítích 

    Lučenič, Lukáš
    Hlavným cieľom diplomovej práce je simulácia DWDM optickej siete, definovanej dopo- ručením ITU-T. Optická sieť obsahuje 16 komunikačných kanálov s prenosovou vzdiale- nosťou 50km. Jednotlivé komunikačné budú obsahovať ...