Now showing items 1-9 of 9

 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Staša, Josef
  Cílem této práce bylo seznámení s filtrací signálu využitím vlnkové transformace. Metoda, v této době poměrně hojně využívána, dosahuje při filtraci signálů velmi uspokojivých výsledků. Úkolem bylo využití vlnkové transformace ...
 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ryšánek, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi filtrace EKG signálu, která je základem pro úspěšné rozměření a následné stanovení diagnózy z EKG křivky. Filtrací je v tomto případě myšleno potlačení rušení z elektrovodné sítě, tedy síťového ...
 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Šugra, Marián
  V tejto diplomovej práci sa zaoberáme filtráciou EKG signálu pre potlačenie rušivých zložiek sieťového kmitočtu. V teoretickej časti je popísaná elektrokardiografia, rušenie signálov EKG a princíp jednotlivých typov ...
 • Lineární a adaptivní filtry pro signály EKG 

  Kubát, Milan
  V této práci se zabývám potlačením síťového rušení EKG signálu pomocí lineárních a adaptivních filtrů. Toto spadá do oblasti předzpracování. Cílem je vhodně filtrovat signál za současného zachování jeho diagnostické hodnoty. ...
 • Metody potlačení strukturního šumu typu spekle 

  Tvarůžek, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá metodami potlačení strukturního šumu typu spekle v ultrazvukových snímcích. Podrobněji je zde popsáno ultrazvukové zobrazení a artefakty, které při tomto zobrazení vznikají. Ultrazvukové ...
 • Metody pro odstranění rušivého pozadí z audio signálu 

  Ruman, David
  Cílem této bakalářské práce na téma “Metody pro odstranění rušivého pozadí z audio signálu” je seznámit se s jednotlivými metodami používanými pro odrušení řečového signálu. V první části bude postupně teoreticky rozebrána ...
 • Odstraňovaní kolísání izolinie v EKG pomocí empirické modální dekompozice 

  Procházka, Petr
  V diplomové práci jsou popsány realizace vybraných lineárních filtrů pro odstranění kolísání izolinie. Tyto filtrace jsou aplikovány na uměle signály EKG z databáze CSE s navázaným kolísáním izolinie. Tyto metody jsou ...
 • Potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Gregorová, Kateřina
  Tato práce zahrnuje přehled jednotlivých metod filtrace EKG signálu, které potlačují síťové rušení. Zaměřuje se na parametry ovlivňující kvalitu filtrace u tří hlavních skupin filtrů: FIR, IIR a adaptivní filtry. Hlavní ...
 • Úzkopásmová filtrace signálů EKG 

  Ryšánek, Jan
  Tato práce se zabývá předzpracováním EKG signálu. Účelem předzpracování je taková úprava signálu, která je výhodnější pro jeho následnou analýzu. Cílem práce je filtrovat EKG signál vhodnými metodami lineární a adaptivní ...