Now showing items 1-3 of 3

 • Jednoduchý vlnkový filtr EKG signálů 

  Doležel, Jiří
  Práce se zabývá vlnkovou transformací a možnostmi jejího využití pro odstranění svalového rušení z EKG signálů. V první části práce jsou popsány základní vlastnosti EKG signálu, nejčastější typy rušení a základní typy ...
 • Potlačení driftu signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principem metody empirického rozkladu (EMD) signálu a možnostmi jejího využití pro filtraci kolísání izoelektrické linie EKG signálů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále ...
 • Potlačení rušení v signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Hemzalová, Zuzana
  Tato práce je zaměřena na potlačení rušení signálu pomocí metody empirického rozkladu EMD. Navrhovaná metoda je schopna odstranit síťový šum s minimálním zkreslením.