Now showing items 1-8 of 8

 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Göbel, Lukáš
  Obsahem této práce je popis jednotlivých komponentů lineární posuvové osy, které se využívají u těžkých obráběcích strojů. Jsou popsány jejich vlastnosti, výhody a nevýhody a na jejich základě jsou vytipovány různé konstrukční ...
 • Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj 

  Kubálek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy těžkého obráběcího stroje. Jsou zde popsány základní specifikace těchto strojů, jejich výrobci, části ze kterých se osa skládá a vlastní návrh. Konstrukční ...
 • Modulární systém lineární osy 

  Chlapečka, Tomáš
  Tato práce obsahuje konstrukční návrh lineární osy o zdvihu 800mm a maximálním zatížením 800N. Dále tato práce obsahuje sestavení modulárního systému lineární osy vycházejícího z tohoto konstrukčního návrhu. Lineární osu ...
 • Návrh a analýza křížového stolu 

  Zemčík, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem křížového stolu. Tedy návrhem lineárního vedení, kuličkového šroubu a motoru. Dále je využito dynamické simulace v MSC Adams obráběcího cyklu a cyklu polohování polotovaru rychloposuvem. Jako ...
 • Návrh konstrukce inverzního kyvadla 

  Kukla, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci inverzního kyvadla a experimentálně ověřit jeho funkčnost. Návrh byl řešen softwarem MATLAB Simulink a ověření spočívalo v otočení kyvadla o 360°. V práci je popsáno funkční zařízení, ...
 • Návrh malé modelářské CNC frézky s pevným stolem 

  Hanzal, Jiří
  Tématem této práce je návrh malé modelářské CNC frézky s pevným stolem pro obrábění dřeva, plastu, popřípadě lehkých slitin (Al, Zn atd.). Součástí je i výpočtová zpráva a výkresová dokumentace vybraných uzlů. Začátek této ...
 • Návrh tříosého manipulátoru 

  Srněnský, Jan
  Práce se zabývá výpočtem motorů reálného tříosého manipulátoru. Cílem práce je vytvoření 3D modelu stroje, jeho analýza a použití těchto dat pro výpočet. Dále zhotovení výkresové a výpočtové dokumentace. Práce se skládá ...
 • Návrh vřeteníku pro obráběcí centrum 

  Sehon, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku pro obráběcí centrum. Teoretická část práce poskytuje základní popis strojů s vodorovnou osou vřetena. Dále se věnuje popisu vřeteníku strojů s výsuvným pracovním ...