Now showing items 1-7 of 7

 • Frézka pro obrábění plastů 

  Frejlich, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem podélného a příčného posuvu pro frézování zalitých dutých vláken daných rozměrů, které slouží do tepelných výměníků a návrhem upínacích přípravků těchto součástí při frézování. ...
 • Konstrukce a výroba CNC frézky pro modelářské účely 

  Knapil, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelářské CNC frézky. V první části jsou popsány možnosti konstrukčního řešení malých CNC strojů. Druhá část popisuje návrh a realizace vlastní CNC frézky. Třetí část se ...
 • Konstrukce CNC frézky 

  Žák, Petr
  Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh vertikálního CNC frézovacího stroje. V práci je uvedena také rešerše v oblasti CNC frézovacích strojů na světovém trhu, provedená za účelem výběru vhodných parametrů a ...
 • Konstrukce malé vertikální CNC frézky 

  Michele, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malé vertikální CNC frézky. Součástí práce je výběr vhodného typu konstrukčního uspořádání stroje na základě analýzy trhu a požadavků. Volba komponent, konstrukční výpočty ...
 • konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou 

  Fryčová, Martina
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou s pracovním prostorem 2,0 x1,8metru. V práci jsou popsané technologie řezání laserem a plasmou a z nich vycházející požadavky na stroj. Dále ...
 • Pohon a vedení laserového ukazovátka 

  Dostál, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pojezdu laserového ukazovátka pro identifikaci pozice pro odběr zboží ze skladovací věže SSI Logimat, včetně konstrukčního řešení vedení tohoto pojezdu. V úvodu ...
 • Výpočty životnosti konstrukčních uzlů v obráběcích strojích 

  Novotný, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je porovnat výpočty životností konstrukčních uzlů v obráběcích strojích dle jednotlivých výrobců. První část práce se zabývá popisem třech důležitých částí obráběcího stroje a to valivými vedeními, ...