Now showing items 1-1 of 1

  • Síťová simplexová metoda 

    Khýr, Lukáš
    Práce je zaměřena na shrnutí poznatků týkajících se matematického modelování v oblasti optimalizace. Budeme se podrobněji zabývat simplexovou metodou a především její síťovou modifikací, která má využití v různých praktických ...