Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace demonstračního modelu dvojítého kyvadla 

    Slabý, Vít
    Práce popisuje proces přestavby experimentálního modelu jednoduchého kyvadla na vozíku na kyvadlo dvojité. Je navržen řídicí algoritmus v prostředí MATLAB/Simulink pro stabilizaci kyvadla v inverzní poloze. Pro tento účel ...
  • Řízení modelu v reálném čase 

    Krejčí, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá řízením systému Ball on the wheel v reálném čase. V první části práce je vytvořen matematický model systému, který je popsán stavovými rovnicemi. Dále je popsán vytvořený laboratorní model ...