Now showing items 1-6 of 6

 • Internal Voltage Regulator For Automotive 

  Bryndza, Ivan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work contains suitable topology and circuit design of a linear voltage regulator with respect to suppression of disturbances coming from supplied circuit into the input of the regulator. The converter is designed for ...
 • Konstrukce stabilizovaného dvojitého napájecího zdroje 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje s regulovatelným výstupním napětím 0 - 30 V a regulovatelným proudovým omezením 0 - 3 A. Zdroj kombinuje použití síťového ...
 • Návrh interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace 

  Bryndza, Ivan
  Práce obsahuje topologický a obvodový návrh lineárního napěťového regulátoru se zaměřením na minimalizaci přenosu rušení z napájeného obvodu do vstupu regulátoru. Regulátor je určen pro integrované obvody snímačů v ...
 • Precizní laboratorní napájecí zdroj 

  Bartoš, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem precizního dvoukanálového laboratorního zdroje s rozsahem výstupního napětí od 0 do 30 V a nastavitelným proudovým omezením do 1 A. Navržené řešení je založeno na využití lineárních ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Štibraný, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom laboratórneho zdroja s precíznym meraním napätia a prúdu. Na začiatku uvádza vlastnosti, výhody a nevýhody lineárnych a spínaných zdrojov, z ktorých vyberá lineárny typ stabilizátora. ...
 • Volba vhodné komerční elektroniky pro vibrační generátory VUT 

  Heger, Krištof
  Táto práca sa zaoberá voľbou elektroniky, ktorá by bola schopná zabezpečiť efektívne spracovanie a využitie energie vyrobenej vibračným generátorom vyvinutým na VUT v Brne. Táto elektronika spadá do oblasti power management ...